/> ஜோதிடம்|ராசிபலன்| Astrology|jothidam|Rasi Palan

Monday, 23 March 2015

ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தரும் பலன்கள்

செவ்வாய் ;
செவ்வாய்  பூமா    தேவியின்  மகன்.    பூமாதேவி  [பார்வதி]   சக்தியாகும்.   செவ்வாய்   பூமிக்காரன்.   பூமியும்  செவ்வாயும்  ஒன்றாக்  இருந்ததாக   விஞ்ஞானிகள்    கருதுகிறார்கள்.   பூமியிலிருந்து செவ்வாய்  பிரிந்தாகவும்  அதனால்  செவ்வாய்  பூ  புத்திரர்   அதாவது   சகோதர  காரகர்  ஆகிறார்  என்று  கூறப்படுகிறது.   செவ்வாய்   உறுதியான   இறுக்கமான  ஒரே பாறையாக  இருக்கும்.

எந்த   வேலையும்  சக்தி  இன்றி   செய்ய  முடியாது.   செவ்வாய்  உஷ்ணம்.  உடலில்  உஷ்ணமில்லை   என்றால்  உண்ணும்   உணவு  ஜீரணமாகாது.  ஆனால்   அதே   சமயம்  அதிகப்படியான  உஷ்ணம்  உடலில்  தொந்தரவுகளைத்   தரும்.  செவ்வாயின்    பகை   கிரகமான புதன், சனி  இவர்களுக்கு  கூட   குறிப்பிட்ட   அளவு  செவ்வாயின்   ஆதரவு   தேவை.  அதே  சமயம்  அதிகப்படியாகவும்   இருக்கக்  கூடாது.

உதாரணமாக   தானியம்   வேக   அளவான  நெருப்பு   தேவை.   அதே   சமயம்   அதிகப்படியான   நெருப்பும்  கூடாது.   அதிகப்படியான    நெருப்பு   தானியத்தின்   சுவைக்  கெடுத்து  விடும்.  அது போல்  ஒரு  மனிதனுக்கு    தனது   கர்மாவை   செய்ய   அளவான    சக்தி   வேண்டும்.   அளவுக்கு அதிகமான  சக்தியை    உபயோகித்தால்   தனக்கும்       தொந்தரவு.    அடுத்தவருக்கும்   தொந்தரவாக  அமையும்.

செவ்வாய்  ஈகோ.  ஒருவருக்கு  அதிகப்படியான   ஈகோ  இருந்தால்  கிரிமினல்  ஆக    மாறும்    நிலை  ஏற்படும்.  இதனால்   தன்னை   தானே  அழித்துக்  கொள்ளும்  நிலை  ஏற்படுகிறது.   அதே  சமயம்   புத்திசாலிதனத்தில்   தனி   திறமை   இருந்து   அளவான  ஈகோ  இருக்கும்  போது   மக்களுக்கு  பயன்படுவதுடன்   தனக்கும்    உபயோகமாக  இருக்கும்.
ஒருவருக்கு   மிக  அதிக  அளவில்  ஈகோ  இருந்தால்  ஏதோ  ஒரு  நாள்  இராகுவின்  தொடர்பு   ஏற்படும்  காலத்தில் ஈகோவை  [கால  புருஷனை]  அழித்து  விடுகிறது.  வலுவான    புதன்  அல்லது  இராகு  ஒரு   நாள்   ஈகோவை   அழித்து  விடும்.

ஒரிரு  புண்ணிய  ஆத்மாக்களைத்   தவிர     உலகிலுள்ள   ஒவ்வொரு   மனிதனிடமும்    மிருகத்  தன்மையும்,   அகங்காரமும்   இருக்கிறது. கீழ் நிலையில்  மிருகத்  தன்மைக்கு  அதிபதி  செவ்வாய் . உயர்  நிலையில் அகங்காரத்திற்கு   அதிபதியாக  செவ்வாய்  ஆகிறார்.  மிருகத் தன்மையும் அகங்காரமும்    வேலை  செய்யும்  போது   மனிதனிடம்   விவேகத்திற்கு  வேலை  இல்லாமல்  போய்  விடுகிறது.  சுயநலம்   காரணமாக உணர்ச்சிகளின்  வேகம்  செயல் படும்  போது  வெறி   தன்மை ஏற்பட்டு  விடுகிறது.  இதற்கு  செவ்வாய்  காரணம்  ஆகிறார்.  இந்த   இரண்டு   நிலைகளின்  எல்லைக்குள்   தான்   மனித  வாழ்க்கை   நடை பெற வேண்டும்.

ஒருவர்  பிறந்த  ஜாதகத்தில்  செவ்வாய்   உச்சமாக   இருக்கும்   ஜாதகரிடம்   கோபமும்,   ஈகோவும்  அதிகமாக   இருப்பதை  அறிய  முடிகிறது.  உடலில்  வலு  அதிகமாக   இருக்கும்.   சிற்றின்பத்தை  நுகருவதற்கு  அதிகமாக    அதில்   ஈடுபாடு    காட்டுவார்.  அதனால்   ஜனனேந்திரியத்தில்  கோளாறுகள்  ஏற்படுத்தவும்  செய்யும்.  

உணர்ச்சி  வேகம்    கட்டுபடும்  போது  தன்னம்பிக்கை,    தைரியம்,   பலம்,   சுதந்திரம்,  சக்தி,   செயல்  ஆற்றும்  திறமை,    தலைமை   தாங்கும்   திறமையும்,   சக்தியும்   கொடுக்கிறது.  இவர்கள்   தான்  போலீஸ்,   இராவணுத்தில்   பணியாற்றும்   வாய்ப்பு  பெறுகிறார்கள்.   இவர்கள்  துணிவோடு  எதிர்நீச்சல்  போட்டு  வாழ்கையின்  மேல்    மட்டத்திற்கு  எட்டி   பிடித்து  விடுவார்கள்.   புரட்சி   செய்து   வெற்றி   காணச் செய்யும்.   எப்பேர்ப்பட்ட  வல்லமை   பெற்ற   பகைவர்கள்  ஆனாலும்   அவர்களை   வெல்லும்   வீரனாக    ஆகும்  தகுதியை   ஏற்படுத்தும்.   

வழக்குகளிலும்   வெற்றி   பெற  செய்யும்.   யாருக்கும்    தலை  வணங்காமல்    தன்  மானத்துடன்   வாழ்வார்.   பொறியில்  துறையில்   சாதனை  படைப்பார்.
நான்கு  வித   உபாயங்களில்   தண்ட   உபாயத்திற்குரியவன்  செவ்வாய்.  நாம்   வாழும்   இடமோ   பூமி,   நம்மை   வாழ   வைக்கும்  பொறுப்பு பூமிக்கரான்   செவ்வாய்க்கு  உண்டு.   ஆகையால்   பூமி   காரனது  முழுமையான  பலம்  இந்த  பூமியில்  பிறந்தவர்களுக்கு   மாபெறும்   மூல  பலமாக    இருப்பதில்  வியப்பில்லை.

செவ்வாய்  ராகு  அல்லது  செவ்வாய்  குரு  அல்லது  செவ்வாய்  சூரியன்  இணைவு  பெற்ற   ஜாதகர்  பிடிவாத  குணம் – மந்த  தன்மை  போன்ற   குணங்கள்  இருக்கும்.    அதன் மூலம் பல பிரச்சினைகளை சந்திக்கிறார் ..செவ்வாயால் உண்டாகும் பிரச்சினைகள் தீர செவ்வாய் தோறும் செவ்வாய் ஓரையில் முருகணை முல்லை மலரால் அர்சித்து வழிபடவும்.
மேலும் வாசிக்க"ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தரும் பலன்கள் "

Post Comment

ஜாதகத்தில் சந்திரன் தரும் பலன்கள்

சந்திரன் ;

சூரியனின்   ஒளி   கிரணங்களை  பெற்று   பிரகாசிப்பவர்   சந்திரன்  ஆவார்.  இவர்  இரவுக்கு  அதிபதியாகிறார்.  உயிர்  சக்தியாக  இயங்க   சூரியன்  எவ்வளவு   முக்கியமோ   அது  போல்   உடலுக்கு   சந்திரன்   அவசியம்  ஆகிறார்.   இவர்   மதிகாரகன்   ஆகிறார்.   ஞானம்   பெறவும்   இவர்  தேவை,   சந்திரன்    மாத்ருகாரன்.   சந்திரன்   சலன  புத்தி.  சந்திரனுக்கு  மூன்று  விதமான     சலனம்  உண்டு.  ஒன்று    தன்னைத்தானே    சுற்றிக்  கொள்கிறது.   இரண்டாவது    சுற்றுவதுடன்    பூமியையும்   சுற்றுகிறது.   மூன்றாவது  பூமியோடு   சூரியனையும்   சுற்றுகிறது.   கை  குழந்தையுடைய   தாய்    மனது   எப்போதும்   குழந்தையைச்    சுற்றிக்   கொண்டு   இருப்பது  போல்   சந்திரன்   பூமியையும்  சூரியனையும்   சுற்றிக்  கொண்டே  இருக்கும்.  

மனதுக்கும்   சந்திரனுக்கும்  ஒரு  தொடர்பு   உண்டு.  சந்திரன்  வளர்ந்து     தேயும்   தன்மையுடையவர்.  ஆகவே    மனிதனின்    மன்நிலையிலும்   அடிக்கடி   மாற்றம்   ஏற்படுகிறது.    

பெளர்ணமி   காலங்களில்    கடலில்   மாற்றங்கள்    ஏற்படுகிறது.   பெளர்ணமி  மற்றும்  அமாவாசை   காலங்களில்  அறுவை  சிகிச்சை  செய்யக்  கூடாது.   பெளர்ணமியில்  ரத்தம்  அதிகமாகவும்.  அமாவாசையில்  ரத்தம்   குறைந்தும் போகும்.   அமாவாசை  மற்றும்  பெளர்ணமி   காலங்களில்  தியானம்  செய்வது  சிறப்பானது.

சந்திரன் மனம்,  ஒவ்வொரு  மனிதனிடம்   பெண்  தன்மை  உள்ளது.  ஒவ்வொரு   பெண்ணிடமும்  ஆண்  தன்மை  உள்ளது.   ஒரு  மனிதனுக்கு   பின்னால்  ஒரு  பெண்  உள்ளாள். மனிதனின்  மனம்  சுத்தமாக  [சந்திரன்]  இருக்கிறது. ஆனால்  சந்திரனுக்கு   கிடைக்கும்.கிரகத்தின்   சேர்க்கை   பார்வைக்கு  ஏற்ப   மன  நிலை   மாறுதல்  அடைகிறது.   உதாரணமாக   நீர் [சந்திரன்] சுத்தமாகவும்   நிறமில்லாமலும்,   வாசனையற்ற   நிலையிலும்,    சுவையற்ற   நிலையிலும்  இருக்கிறது.    நீருடன்   சேரும்    கெமிகல்   மினரல்  ஏற்ப   அதன்  நிறம்,  வாசனை,  சுவை  எல்லாம்  ஏற்படுகிறது.  ஆனால்  எந்த   ஒரு  செயலும்   சந்திரனின்றி       நடைபெறாது.  ஆகவே   சந்திரன்  உடல்காரகன்    என  அழைக்கப்படுகிறார்.  உடல்  அழகு  உடல்  கவர்ச்சி  அளிக்கிறார்.   வட்டமான   முகம்  அனைவரையும்   கவரும்    தன்மையை   அளிக்கிறார்.   ஒருவர்     உடல்   இன்றி     எந்த  செயலும்   செய்ய  முடியாது.

  இடப்பெயர்ச்சி,  இடமாற்றம்,  பிராயணம்  போன்றவைகள்    நடை  பெற   சந்திரன்   காரணம்  ஆகிறார்.ஜெனன   ஜாதகத்தில்   சந்திரன்    ரிஷிபத்தில்  முதல்  3  பாகைகள்  இருந்து  ,   நட்பு   கிரகங்களின்   தொடர்பும்,  பகை   கிரகங்களின்  தொடர்பு  இன்றி    இருந்தால்  அந்த  ஜாதகரின்  சரீர ஆரோகியத்திற்கு    உத்திரவாதம்   உண்டு.  முக  வசீகரம்,  இரத்த  புஷ்டி  அளிப்பவர்.  உள்ளத்தின்   உறுதிக்கும்   வாய்ப்புண்டு.   மன வளம்,  பொருளாதார  நிலையில்   உயர்வும்  கிட்டும்.   

பார்வையில்  கவர்ச்சியும்,  பெருந்தன்மையும், பெரும்  புகழ்,   பெரு வாழ்வு,  பேரானந்தம்,   பேருள்ளம், என  மகிழ   வைப்பார்,   தாயின்  நல்வாழ்த்துக்கள்  கிடைக்கும்  ,சயன்   சுகம்  உண்டு.

சந்திரனை  மையமாகக்   கொண்டு   திதி,  கரணம்,  யோகம்,   திதிசூன்யம்  போன்ற  அமைப்புகள்  ஏற்படுகிறது.   சந்திரனைக்  கொண்டு  விரதங்கள்  அனுசரிப்பதும்,  பண்டிகைகள்  கொண்டாதலும்   கோயில்களில்   திருவிழாக்கள்   உற்சவங்கள்,  சுப   காரியங்கள்   நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.    திருமணங்கள்  நிர்ணயம்   செய்வதும்    சந்திரனின்   ஓட்டத்தை  வைத்து   முடிவு   செய்யப்படுகிறது.

moon herbals சந்திரனின்  ஒளியில்  மூலிகைகள்   வளர்கிறது.   சந்திரன்  வெண்மை  நிறம்,   வெண்மை   நிறப்  பொருட்கள்   அனைத்தும்   சந்திரன்    காரகன் ஆகிறார்.  இரவில்   சந்திரனைக்  கண்டு   மயங்காதவர்கள் பூமியில்     யாராவது உண்டா?  குளிர்ச்சிக்கு அதிபதியான சந்திரனின் நிலவொளி  எவ்வளவு   குளிர்ச்சியாய்   இருக்கிறது.   மனதில்  மகிழ்ச்சியும்  அளிக்கிறது.  தாம்பத்திய  சுகத்திற்கு  துண்டும்   காலமாகவும்  இருக்கிறது.

ஜோதிட  உலகத்தைப்  பொறுத்த வரையில்   சந்திரன்   தாய் காரகம்  பெறுகிறார்.  தாயிடமிருந்து   தான்  உடல்  தோன்றுகிறது.   ஆகவே  சந்திரன்   உடல் காரகன்  ஆகிறார்.   ஜெனன   ஜாதகத்தில்   சந்திரன்  நிலையைப் பொறுத்து தான்   சரீரம்  [உடல்]  பருத்தும்,   இளைத்தும்   காணப்படும்.   ஒருவர்   ஜெனன     ஜாதகத்தில்   சந்திரன்   வலு  பெற்று   அமைந்திருந்தால்  அந்த  ஜாதகர்  தனது  மதியால்   அனைத்தையும்   வெல்லக்   கூடிய  நிலை  உண்டாகும்.

சூரியன்   கால  புருஷனுக்கு   முதல்   வீட்டில்  [மேசத்தில்]   உச்சம்  பெறுவது  போல்  சந்திரன்    கால   புருஷனுக்கு   இரண்டாம்  வீட்டில் [ரிஷிபத்தில்]  உச்சம்  பெறுகிறார்.

tiruppati tirumalai சந்திரன் பலம் இழந்தவர்கள் முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கும் முதிய்வர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமும் தாய்க்கு மனம் குளிர பார்த்துக்கொள்வதன் மூலமும்,திருப்பதி வருடம் ஒருமுறை சென்று நடந்து மலை ஏறி ஏழுமலையானை தரிசித்து  சந்திரனின் அருளை பெறலாம்..
மேலும் வாசிக்க"ஜாதகத்தில் சந்திரன் தரும் பலன்கள்"

Post Comment

Thursday, 19 March 2015

ஜாதகத்தில் சூரியன் தரும் பலன்கள்

சூரியன்

கிரகங்களில்   முதன்மையானவர்   சூரியன்.   சூரியனை  மையமாக   வைத்துக்  கொண்டு              அனைத்துக்   கிரங்களும்   சுற்றுகிறது.   சூரியன்   தலைமை    தாங்கும்          தகுதியைத்   தருகிறார்.  ஆண்மையைத்     தருகிறார்.  நிர்வாகத்    திறமை   அளிக்கிறார்.   சூரிய  ஒளி  அனைவருக்கும்   பாகுபாடு    இன்றி   அளிப்பது   போல்   எல்லோரையும்   சமமாக   நினைப்பவர்,    தயாள   தன்மை   உடையவர்.      பேதம்   கிடையாது,   சாதி  பாகுபாடு   கிடையாது.   எல்லோரையும்   சரி சமமாக     நடத்துவர்.     இரகசியம்   கிடையாது.   வெளிப்படையாக   பேசுவர்.   வள்ளல்  தன்மை  உடையவர்.   இல்லை  என்று   சொல்லாத   தன்மை   பேரும்  புகழும்  உடையவர்.

சூரியனின்    கதிர்களால்   தழுவாத   உயிர்   இனங்கள்    இல்லை.   சூரியன்   ஒளிக்கு   அதிபதி,    சூரியனிடமிருந்து   வெளிப்படும்  கிரணங்களும்,  குருவிடமிருந்து   வெளிப்படும்  மீத்தேன் என்ற   ஒளியும்  கலந்து   உலகில்   ஜீவ   ராசிகளின்   உற்பத்திக்குக்    காரணமாகின்றன.
சூரிய  ஒளியின்றி  எந்த  கரு [ உயிர்] தோன்ற   முடியாது,    உயிர்   வாழ   முடியாது.   அதனால்  சூரியனை  பித்ரு காரகன் என்று   பெயர் பெறுகிறார்.

சூரியன்   தனது   ஈர்ப்பு   சக்தியால்  மற்ற  கிரகங்கள்  ஒன்றோடு  ஒன்று  மோதிக்  கொள்ளாமல்   காப்பாற்றுகிறது.   சூரியன்   உஷ்ணத்திற்கு   அதிபதி,   உஷ்ணம்   இல்லையேல்   உயிர்   தத்துவம்  இல்லை.   சூரியன்   பிராணனைக்   கொடுக்கக்    கூடியவன்.     அதனால் தான்  சூரியன்  ஆத்மாகரகன்  என்று  அழைக்கப்படுகிறார்.

சூரியனின்   உஷ்ண    கதிர்களால்   தழுவாத    எந்த   உயிர்  இனங்களும் இல்லை.    வெளிச்சம்   [சூரியன்]   இருந்தால்தான்   கண்களால்   பார்க்க   முடியும் . ஆகவே   சூரியன்   வலது  கண்.    மனித  உடலை    தாங்கி    பிடிப்பது  எலும்பு,   சூரியன்   எலும்புக்கு  அதிபதி   சூரியனின்  ஆதிக்கம்  உடையவருக்கு    முகஸ்துதி   பிடிக்காது.  எளிமையான    தோற்றம்  உடையவ்ர்.   நம்பிக்கைக்குரியவர்.    வாக்கு   தவறாதவர்.     தந்தை    மகனுக்கு   உதவி   செய்வது   போல்   வாக்கு   கொடுத்தவருக்கு   உதவி   செய்பவர்.

அரசன்   [சூரியன்]    தன்  தளபதியான    செவ்வாயின்   வீட்டில்   உச்சம்   பெறுகிறார்.   சூரியன்   ஒருவர்     ஜெனன   ஜாதகத்தில்     நீசம்  பெற்றிருந்தால்,     அந்த    ஜாதகர்  எவ்வளவு      பாரம்பரிய   செல்வம்,   செல்வாக்கு,  அதிகார   பலம்   பெற்று    இருந்தாலும்   கால போக்கில்   குறைந்து   விடும்.

ஒருவரின்   ஜெனன  ஜாதகத்தில்   மேசத்தில்   முதல்  10   பாகைக்குள் சூரியன்  உச்சம்   பெற்று   இருந்து       ,குரு ,செவ்வாய் பார்வை பெற்றிருந்தால் அந்த  ஜாதகர்  ஒரு  நிறுவனத்தில்   அல்லது  ஒரு  இயக்கத்தில்   தலைவராக இருப்பார்.  மேலும்  அவருக்கு  பேரும்  புகழும்  கிட்டும்.  ஜாதகருக்கு  ஆன்மீக   ஞானம்   உண்டாகும்.  
ஜாதகர்   தனி   சிறப்புடையவராக   திகழ்வார்.   ஜாதகரிடம்   துணிச்சல்  அதிகமாக  இருக்கும்   கண்டிப்புடன்    நடந்துக்  கொள்வார்.   அடித்துப்   பேசுவார்.   ஏராளமான   செல்வம்   இருக்கும்.   சுகமான   பிராயணம்,   இராஜ  வாழ்வு  அமையும்.  வியாபார    வெற்றி,  வேலையில்   அதிக   ஈடுபாடு,   மலைப்பகுதி   மற்றும்   காட்டுப்பகுதியில்    சுற்ற   நேரிடும்.   
சூரியன்   உஷ்ணமயமானவர்.   ஆகவே       ஜாதகருக்கு     உஷ்ணாதிக்கத்தால்   பல  உபாதைகள்   வரும்.   ஆகவே   இதில்   எச்சரிக்கையாக   இருப்பது   நல்லது.   ஒருவருக்கு  ஆன்ம   பலம்  அளிப்பவர்   இவர்.      ஒரு  ஆணின்    ஜெனன   ஜாதகத்தில்    சூரியன்   பலம்    பெற்று   இருந்தால்  அந்த   ஜாதருக்கு        ஆண்மை   ஆற்றலில்    அவர்  சிறந்து   விளங்குவார். ஒரு  பெண்   ஜாதகத்தில்   சூரியன்   பலம்  பெற்றிருந்தால்      அந்த   ஜாதகியிடம்   ஆகர்ஷன   சக்தி    ஓங்கி  இருக்கும்.   அவள்   சிறந்த   கற்பு டையவளாகத்   திகழ்வாள்.

மேசத்தில்   10  பாகை   முதல் 30   பாகைக்குள்  சூரியன்  இருந்தால்  முதல்   10  பாகைக்குள்    அளிக்கக்   கூடிய    அளவுக்கு    நற்பலன்கள்    அளிக்கமாட்டார்.

சூரியன்   முக்குணம்  உடையவர்.  அதாவது  பிரம்மா,  விஷ்ணு,  மகேஸ்வரன்  ஆவார்.   சூரியனின்    ஆட்சி  வீடான   சிம்மத்திற்கு   7வது  ராசியான     கும்பம்.  இந்த   ராசி   சூரியனின்    மனைவியான  சாயா  தேவி  வீடு.  இந்த  ராசியில்   தான்    சூரியனின்   மகன்  சனி  பிறந்தார்.    [இந்த   ராசியின்  சின்னம்  குடமாகும்.  குட்த்தின்   உள்ளே    நிழல்  [சாயா தேவி]   உள்ளது.  பகல்  பொழுது   சூரிய  ஓளி   குடத்தில் விழுவதால்     சாயா  தேவி   வலு  பெற்றதால்   சனி  பிறந்தார்.   சனிக்கு   இந்த   ராசியில்   பலம்  அதிகம்   சனிக்கு   மூலதிரிகோன   ராசியாகும்]

அரசுக்குரிய    கிரகமான   சூரியன்   எப்போதும்   தன்னுடன்   அறிவுக்காரன்   புதனையும்,   செல்வத்திற்கு   காரகனான  சுக்ரனை  அருகில்  வைத்திருக்கிறார்.   மாசி,  பங்குனி,   சித்திரை,  வைகாசி,   ஆகிய  மாதங்களில்    சூரியனுடன்   புதன்  கூடி  இருப்பார். ஆனி,  ஆடி,  ஆவணி,  பூராட்டாசி  ஆகிய    நான்கு   மாதங்களில்    சூரியனுக்கு    முன்  ராசியில்    புதன்   செல்வார்.  ஐப்பசி,  மார்கழி,  கார்த்திகை,  தை  ஆகிய   நான்கு   மாதங்களில் சூரியனுக்கு பின்   செல்வார்.

சூரியன்   ஒரு  நாளில்  செல்லும்   தூரம்  58  கலை, 8 விகலை  ஆகும்.  சூரியன்  ஒரு  நட்சதிர  பாகத்தைக்   கடக்கும்   காலம்  3  நாள்   22  நாளிகை   55  விநாடி   ஆகும்.  புதிதாக    பிரவேசித்த   ராசியில்   சூரியன்  பூரண   பலன்  தர  எடுத்துக்  கொள்ளும்    கால  அளவு     5  நாட்கள்.

சூரியனைக்  கொண்டு  ஒருவரின்   தந்தையைப்  பற்றியும்,   ஜாதருடைய     செயல்   திறன்   தொழில்  அல்லது   வியாபாரம்   அல்லது   உத்தியோகம்   இவைகளை  அறிய  முடிகிறது.  அரசு   வழியில் நல்ல  பொருளீட்டும்  யோகமும்.  தலைமை   பதவி   வகிக்கும்   தகுதி   அமையும்.   நல்ல  நோக்கு  உடையவர்.   ஆழந்த   கருத்துடையவராகவும்,  எவருக்கும்  அடங்கிப்  போகும்   இயல்பு இல்லாதவராகவும்   இருப்பார்கள். 

சூரியன்  அக்கினிக்குரியவர்,   சூரியனின்   நிறம்  இளம்     சிவப்பு  அதாவது    ஆரஞ்சு    நிறம்,  கிழக்கு   திசைக்குரியவர்.  பகல்   நேரத்தை  ஆள்பவர்,  கோதுமைப்  பிரியர்.  எருக்கு   சமித்து  மூலம்   திருப்பதிப்படுபவர்,   செந்தாமரையை  மலர  வைப்பவர்,     மாணிக்க    கல்லுக்குரியவர்,  செம்பு   உலோகத்தைப்  பிரதிப்பலிப்பவர்.   செம்பட்டு  உடையால்  அலங்கரிக்  கப்படுகிறார்.  சிவப்பு   நீலப்  பொருட்களால்  நலம்   அளிப்பவர்.  சத்தியர்,  வீர   புருஷர்,   ஞாயிற்றுக்  கிழமைக்குரியவர்.    
இத்தனைக்கும்   சிறப்பு      முத்திரையாக  ருத்ரனை  அதிதேவதையாக்  கொண்டவர்.   சூரியனின்  அனுகிரகத்தைப்  பெற   வேண்டுமானால்   அவருக்குரிய    மேலே   குறிப்பிட்ட   பொருட்களைக்   கொண்டு     சிரத்தையுடனும்,  முழு   ஈடுபாடும்,   நம்பிக்கையும்     கொண்டு  ஆராதிக்க  வேண்டும்.   மேலும்   அதிதேவதையான   ருத்ரனையும்    வழிபட   வேண்டும்.  இவ்வாறு    செய்தால்   சூரிய  பலனை  பெறலாம்.  சூரியனுடைய    அதிகாரத்துக்குட்பட்டவை  அனைத்திலும்  அனுகூலம்  கிடைக்கும்.
மேலும் வாசிக்க"ஜாதகத்தில் சூரியன் தரும் பலன்கள்"

Post Comment

சகலரையும் வசியமாக்கும் வசிய மந்திரம்

வசிய மந்திரம்;

ஒரு புரோஹிதரிடம் கேட்டேன் உங்களுக்கு மட்டும் இவ்வளவு கூட்டம் வருதே...எப்படி என்றேன்....தினமும் காலையில் வசிய மந்திரம் சொல்கிறேன் என்றார் மந்திரத்தை சொல்லுங்க என்றால் அப்புறம் சொல்றேன் என ஒரு மாதம் இழுக்கடித்தார் அப்புறம் ஒருநாள் சுவாரஸ்யமாக பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது சொன்னார்..

சிம்பிள்தான்..நிறைய மந்திர புத்தகங்களிலும் இருக்கிறது..ஆனால் அவர் கண்ணாடியில் இதை எழுதி வைத்துக்கொண்டாராம் தினம் காலையில் கண்ணாடியை பார்ப்போம் அப்ப முகத்தை கண்ணாடியில் பார்த்துக்கொண்டே சொல்ல வேண்டும்..

வசி வசி..வசி..
சகலமும் வசி...
சர்வமும் வசி..
சகலரும் வசி...

12 முறை இதனை சொல்லிவிட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்புவேன் என்றார்..என் நண்பர்கள் யாருக்கேனும் இது பயன்பட்டால் அதை விட சந்தோசம் எனக்கு எதுவும் இல்லை!!

உண்மையில் ஒருவருக்கு நிறைய மக்கள் செல்வாக்கு உண்டாகவேண்டுமெனில் மக்கள் தொடர்பு ஸ்தானமான 9ஆம் இடத்தில் லக்னத்துக்கு சுபர் அல்லது இயற்கை சுபர் இருக்க வேண்டும்...அவரது திசாபுத்தி நடக்க வேண்டும் அல்லது நான்காம் அதிபதி திசையோ ஐந்தாம் அதிபதி திசையோ நடக்க வேண்டும்..அந்த காலத்தில் அவர் தன் வாழ்க்கை முழுமைக்குமான செல்வத்தை சேர்த்துவிடுகிறார்...லக்னத்துக்கு நான்காம் இடம் சுகாதிபதி..அவர் திசை நடக்கும்போது தம்பி பணக்காரர் ஆகிவிடுகிறார் ..மாமனார் செல்வாக்கு பெறுகிறார் ...ஜாதகரும் சொந்த வீடு கட்டிவிடுகிறார்...அல்லது மாமனாராவது சொந்த வீடு கட்டி கொடுத்து விடுவார்..பாக்யாதிபதி திசை நடக்கும்போது தந்தை இருந்தால் தந்தையால் செல்வம் வந்து சேரும்..அல்லது திடீரென புகழ் பெற்று ஓவர் நைட்டில் பெரிய ஆளாகிவிடுகிறார்..

நான் பார்த்த புரோகிதருக்கு சுக்கிர திசை நடந்து கொண்டிருந்தது....சுக்கிரன் ஒன்பதாம் இடத்தில்.மிதுன லக்னம் வேறு..பாவகிரக தொடர்பும் இல்லை..அம்சத்திலும் கெடவில்லை..சுக்கிரன் நின்ற வீட்டுக்கதிபதி சனி 2ஆம் பாவகத்தில்...பேசியே ..அல்லது மந்திரம் சொல்லியே சம்பாதிக்கிறார்..

ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னம் ,ராசி,ராசி அதிபதி கெடாமல் இருந்தாலே போதும் அவர் யோகமான ஜாதகர் ஆகிவிடுகிறார்..சனி வலுத்து ஆட்சி உச்சம் பெற்றுவிட்டால் அவர் நிறைய சிரமங்களை அனுபவிக்கிறார்...ஆட்சி,உச்சம் பாவர்கள் அடைய கூடாது..லக்னத்துக்கு யோகர் மறைய கூடாது..லக்னத்துக்கு பாவர் பலம் பெற கூடாது...எதிரிகளுடன் போராடவே நேரம் சரியாக இருக்கும்.7ஆம் அதிபதி வலுத்துவிட்டால் எல்லாம் மனைவி பார்த்துப்பார் என வேலையை மட்டும் பார்க்க வேண்டியதுதான்.. அஷ்டம சனி,ஏழரை சனி எது வந்தாலும் திசை எது நடக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம்..மோசமான திசை நடந்தாலும் சனிப்பெயர்ச்சி,குருப்பெயர்ச்சி ஓஹோ என இருந்தாலும்...முடியல சாமி..குரு என்னத்த கொடுத்தார் என புலம்புவதாக இருக்கும்!!
மேலும் வாசிக்க"சகலரையும் வசியமாக்கும் வசிய மந்திரம் "

Post Comment

Wednesday, 18 March 2015

தெய்வங்களை நேரில் காண வழி காட்டும் சித்தர்

தெய்வங்களை நேரில் காண வழி காட்டும் சித்தர்

விண்வெளியில் பெரிய சூரிய மண்டலங்களில் உள்ள பெரிய பூமிகளில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் எட்டு,ஒன்பது அறிவுள்ள மனிதர்களையே நமது சித்தர்கள் தெய்வங்கள் என்றனர்.

அவர்களின் உதவி பெற தொடர்பு பெற நமது மூளையில் மின்காந்த சக்தி கூட வேண்டும் கண் ,காது,மூக்கு,தோல் இவைகளில் காந்த வசியம் கூடினால் அவர்களை காணலாம்..பேசலாம்..அவர்களின் மீது அன்பும்,நட்பும் செலுத்தலாம்..

அவர்களின் உதவி இல்லாமலும் நமது ஹார்மோன் சுரப்பி,மூளை,கண்,காது,குரல்நாண்,தோல்,மூக்கு ஆகிய ஐம்புலன்களும் ஒன்றாக வலுவுடன் (ஹைபோதலாமஸ்) செயல்பட்டால்,நாம் சர்வஜனவசியம் பெற்று ,புகழ்,அதிகாரம்,ஆரோக்கியம்,செல்வம்,பதவி இவைகளை பூமியில் திட்டமிட்டு அடையலாம்..

விதையையும் மதியால் வெல்லலாம்..
ஊழையும் உட்பக்கம் இழுக்கலாம்..
கிரகங்களை மனக்கயிற்றால் கட்டலாம் 

என சமண வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

அணுவை பிளந்தால் வரும் பெரும் சக்தியை போல் நம் உடலை பிளந்தால் பெரும் ஆன்ம மனோ சக்தி வரும்.மனமகிழ் கூட்டு பிரார்த்தனையும்,,தானதர்மமும், போதும் என இயேசுவும்,நபிகள் நாயகமும்,புத்தரும்,மகாவீரரும் கூறியிருக்கின்றனர்.

இறைவனை மனதில் உயிரில் ஏற்றி தியானம் செய்ய உருவங்களை பார்க்காமல் இமயத்தில் முனிவர்கள் தவம் செய்தனர்..முக்கோண பட்டங்களிலும் மழித்துளி நீரிலும் சூரிய ஒளியில் உல்ள நவவானவில் நிரங்கள் விலகும்.எனவே முனிவர்கள் நவகிரக சக்திகள் இல்லாத நீர்மேகங்கள் சூழ்ந்த முக்கோண மலை உச்சியிலும் கடலுக்கடியிலும் பாதாளத்திலும் தவம் செய்து சூரிய நியூட்ரினோ சக்தியை கிரகித்து ஞான சக்தியை பெற்றனர்.

-----------------------------------------

நம் பிரச்சினைகளை தீர்த்துகொள்வது எப்படி..?

தினமும் காலையில் கடவுளிடம் உரையாடுங்கள்..ஒரு தீபம் ஏற்றி வைத்து உங்கள் இஷ்ட தெய்வமோ,குருவோ அவர்களிடம் பேசுங்கள். உங்கள் ஆசைகளை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்று செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலைகளை சொல்லி அதற்கு பக்க துணையாக இருக்கும்படி வேண்டுகோள் வையுங்கள். உங்கள் இலக்கு எது என தீர்மானித்து,அதைநோக்கிசெல்லதைரியம்,தன்னம்பிக்கை,முயற்சி,உழைப்பு எப்போதும் குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வேன் என உறுதிமொழி எடுங்கள்
அதன் பின் உங்கள் அன்றாட வேலைகளை செய்யுங்கள்..பிரபஞ்ச சக்தி உங்கள் அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்றி தரும்..இது பலரது அனுபவ நம்பிக்கை...முயற்சி செய்யுங்கள் நீங்கள் நினைத்தது நிறைவேறும்..கேட்டது கிடைக்கும்!!!
மேலும் வாசிக்க"தெய்வங்களை நேரில் காண வழி காட்டும் சித்தர்"

Post Comment

x

புதிய பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயில் பெற

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner