/> ஜோதிடம் -கரணங்களும் அவற்றில் பிறந்தவர் குணங்களும் | ஜோதிடம்| நல்ல நேரம்|jothidam

Monday, 17 August 2015

ஜோதிடம் -கரணங்களும் அவற்றில் பிறந்தவர் குணங்களும்

ஜாதகத்தில் கரணம் -யோகம் என போட்டிருக்கும் நம்மில் பலர் நட்சத்திரம் ராசி தெரிந்து வைத்திருப்பதே பெரிதாக இருக்கிறது இதில் கரணம் யோகம் எல்லாம் என்னன்னு தெரியலையே என குழம்பி கொள்ள வேண்டாம்...கரணம் என்பது திதியில் பாதியாகும்..சூரியனுக்கும்,சந்திரனுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியின் அளவுமுறைகளாகும்..6 டிகிரி கொண்டது ஒரு கரணமாகும்..

 கரணங்கள் மொத்தம் 11-ஆகும். அவையாவன:1. பவ,  2. பாலவ,  3. கெலவ,  4. தைதூலை,  5. கரசை,  6. வணிசை,  7. பத்தரை,  8. சகுனி,  9. சதுஷ்பாதம்,   10.  நாகவம்,  11. கிம்ஸ்துக்னம்.

இதில் பிறந்தவர்கள் சுருக்கமான பலன்கள்;


1.பவம் -தைரியமானவர்

2.பாலவம் -உயர்ந்த நற்குனம் உடையவர்

3.கெளலவம் -நல்லொழுக்கம் உடையவர்

4.தைதுலை -விசுவசம் உடையவர்..பணி புரிவதில் விருப்பம் உடையவர்

5.கரசை -எதிர்பாலினர் மீது அதீத  மோகம் கொள்பவர்..

6.வணிசை -இனிமையாக பேசுபவர்

7.பத்ரை -செய்யும் தொழிலில் சோர்வடையாதவர்

8.சகுணி -அறிவில் சிறந்தவர்

9.சதுஷ்பாதம் -தத்துவ பயிற்சி

10.நாகவம் -தன்மான உணர்வு மிக்கவர்

11.திம்ஸ்துக்கனம் -உலகியல் அறிவு ,யோக சித்தி இவற்றில் வல்லவர்.

Related Article:

Post Comment

No comments:

x

புதிய பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயில் பெற

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner