Sunday, 2 October 2011

புலிப்பாணி ஜோதிடம் 300 ; செல்வந்தன் ஜாதகம்

புலிப்பாணி ஜோதிடம்; செல்வந்தன் ஜாதகம்;

பாடல்;

கூறினேன் கலைமதியும் ஒன்றில் நிற்க
குரு வெள்ளி தேர்ப்பாகன் ஆரேழெட்டில்
மாறினேன் மற்றோர்கள் மூன்று பத்து 
மைந்தேனே லாபத்தி லமர நன்று
சீறினேன் செம்பொன்னும் கோடியுண்டு
சிவசிவ சீர்பெரும் செல்வமுள்ளோன்
தேறினேன் காலாள்கள் மெத்த உண்டு
திடமாக புலிப்பாணி தெரிவித்தேனே.


விளக்கம்;கூறுகின்ற இந்த ஜாதகருக்கு லக்கினத்தில் சந்திரன் நிற்க குரு,சுக்கிரன்,புதன்,ஆகியவர்கள்6,7,8 போன்ற இடங்களில் நிற்க,மற்ற கிரகங்கள் 3,10,11 போன்ற இடங்களில் அமர்ந்திருந்தால் ராஜயோக ஜாதகனாவார்.இவருக்கு பொன்னும் பொருளும் ஏராளமாக இருக்கும்.சிவனருளால் சிறப்புற்ற செல்வந்தனாக இருப்பான்.அவனுக்கு ஏவல் செய்ய காவலர்கள் அதிகம் இருப்பார்கள்.இதனை கணித்து உறுதியாக புலிப்பாணி கூறியுள்ளேன்.
No comments: